08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

ריפוד בד / דמוי עור
בהזמנה מיוחדת