08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

רגל אלומיניום מגוון צבעים