08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

שולחן ישיבות רגל ספיידר משטח זכוכית צבועה 280/120 ארון שרות עם זכוכית צבועה מעל