08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

* המגש לא כלול ,ניתן להזמין בתוספת תשלום