08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

שולחן המתנה ממתכת אפור קטן : 60/60- גדול : 100/60-שח 441