08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

זכוכית +שלד ברזל מצופה ניקל 120-70