08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

שולחן המתנה 60/60 זכוכית עם רקע אדום או שקוף