08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

שולחן ישיבות פורנייר 60% ברק כולל ארון תקשורת כבסיס לשולחן מתקנה תקשורת דגם אפרט 5 קנט חיצוני 17ממ עם פזה משופעת.