08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

שולחן ישיבות פורנייר 60% ברק כולל ארון תקשורת כבסיס לשולחן 3 מתקנה תקשורת דגם אפרט 7 קנט חיצוני 17ממ עם פזה משופעת.