08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

שולחן המתנה שלד מתכת משטח עץ שחור 803 בינוני- קוטר 48 גובה 49 804 גדול- קוטר 75 גובה 45