כסא מנהל פלאפ

מנהל פלאפ
כסא מנהל פלאפ
כסא מנהל גב גבוה דמוי עור שחור
מנגנון סינכרוני גב פלסטיק להגנה
מיועד למקומות צרים
בוכנה פנאומטית להגבהה ברז לכוונון
עוצמת נדנוד
בסיס 5 זרועות+גלגלים
אפשרות לגלגלי סיליקון ובסיס מתכת
תמיכה בגב ובצואר

דמוי עור
מנגנון סינכרוני גב פלסטיק להגנה
מיועד למקומות צרים
 כסא מנהל פלאפ