שולחן המתנה סטטוס

שולחן המתנה סטטוס
שולחן המתנה ממתכת אפור
קטן : 60/60-
גדול : 100/60-שח 441