ברוש מרופד

ברוש מרופד
מושב מרופד פנאומטי
שלד ניקל