אורחן

אורחן
כיסא לבתי חולים /מרפאות
PU כחול
שלד לבן