כיסא אורח לונה לבן

כיסא אורח לונה לבן
הזמנה בלבד.