שולחן ישיות קוטר 120

שולחן ישיות קוטר 120
שולחן ישיבות קטן עם רגל מרכזית