מור

מור
כסא אורח/המתנה
עם משענת
גבומושב מרופד
שלד ניקל