מרינה

מרינה
סא אורח במגוון צבעים
נערם
שלד בציפוי ניקל י
מסיבי מאד ונח