הילה

הילה
כסא אורח מודרני
בצבעים שונים.
כסא נערם.נח מאוד.