שולחן עגול איתי עץ

שולחן עגול איתי עץ
שולחן המתנה שלד מתכת משטח עץ
803 בינוני-
קוטר 48
גובה 49

804 גדול-
קוטר 75
גובה 45