שולחן עגול איתי שחור

שולחן עגול איתי שחור
שולחן המתנה שלד מתכת משטח עץ שחור
803 בינוני-
קוטר 48
גובה 49

804 גדול-
קוטר 75
גובה 45