08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

זכוכית כהה שלד ניקל H= 42-60-60