08-9711990

פקס: 21/ 08-9751120

פרטי התקשרות

טלפון: 08-9711990  |  פקס: 08-9751120

פקס למרכז החשכ"ל: 08-9751121

כתובת:
אזור תעשיה מבוא חורון (ליד צומת לטרון)
ד.נ שמשון 99765
ת.ד 1001

הנהלה: orna@topline.co.il

מכירות: hanan@topline.co.il, perez@topline.co.il

מחלקת כסאות: shay@topline.co.il

הנהלת חשבונות ומזכירות: ornai@topline.co.il